Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (HHR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải
 • Tên quốc tế
  Ha Hai Railway Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Đường sắt Hà Hải
 • Trụ sở chính
  Ngách 481/73, Đường Ngọc Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại
  +84 38730 146
 • Fax
  +84 38730 146
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Hữu Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Vượng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ngải
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Cương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Diệu Quỳnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Vượng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Như Điền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoài Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Đức Tài
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Quốc Vượng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ