Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Hai Phong Hoang Ha Paper Join Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
 • Trụ sở chính
  Số 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  0225 3979952
 • Fax
  0225 3979951
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Giấy
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Kim Gia
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thu Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trung Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ngân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Thị Ngân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Vươn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Thị Hồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thu Phương
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Vinh Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Thị Hương
  Kế toán trưởng
 • Trần Trung Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ