Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Hoàng Hà
 • Tên quốc tế
  Hoàng Ha Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Hoang Ha JSC
 • Trụ sở chính
  Số 368, phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại
  +84-(0)36-384.69.08
 • Fax
  +84-(0)36-384.69.08
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lưu Huy Hà
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Hoan
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Sinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lưu Tuấn Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Văn Thuần
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lưu Minh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thu Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Doãn Quản
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Đức Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lưu Huy Hà
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Hoan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Hằng
  Kế toán trưởng
 • Lê Văn Sinh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ