Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (HGW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang
 • Tên quốc tế
  Hau Giang Water Supply And Sewerage – Projects Urban Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HAWASUCO
 • Trụ sở chính
  Số 263, Trần Hưng Đạo, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
 • Điện thoại
  02933 876357
 • Fax
  02933 876357
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dương Văn Thọ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Trọng Lực
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hoàng Thấm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Quách Minh Hiển
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Văn Lý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Mai
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Hữu Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • La Thụy Phiểng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Trọng Lực
  Tổng Giám đốc
 • Lê Hoàng Thấm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Quách Minh Hiển
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hồng Đăng
  Kế toán trưởng
 • Dương Văn Thọ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ