Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
 • Tên quốc tế
  Ha Giang Mineral and Mechanics Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HGM
 • Trụ sở chính
  Số 390, Đường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
 • Điện thoại
  +84-(0)219-386.67.08
 • Fax
  +84-(0)219-386.70.68
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Thành Đô
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Phương
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trịnh Ngọc Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trung Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Trí Thức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ma Ngọc Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Hồng Thăng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Tuấn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Lương Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Trọng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ma Ngọc Tiến
  Tổng Giám đốc
 • Trịnh Ngọc Hiếu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Biên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Khắc Hùng
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Khắc Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ