Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà (HFX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

  • Tên pháp định
    Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà
  • Tên quốc tế
    Thanh Ha Production and Import – Export Joint Stock Company
  • Viết tắt
    HAFOREXIM
  • Trụ sở chính
    122 – 123 M2 Láng Trung, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
  • Điện thoại
    024 38.35.99.36
  • Fax
    024 38.35.99.35
  • Website

CHI TIẾT

  • Thành viên của TTGD
    UPCOM Index
  • Lĩnh vực
    Xây dựng & Vật liệu
  • Ngành
    Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
  • Số chi nhánh
    0
  • Số nhân viên
    0

BAN LÃNH ĐẠO

  • Tên
    Chức vụ
  • Nguyễn Văn Hợp
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Bùi Thị Thu Hà
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Ngọc Vân
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Trần Thị Minh
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Kim Hoàng
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Thị Bình
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Nguyễn Ngọc Công
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Nguyễn Quang Thắng
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Trần Thị Minh
    Tổng Giám đốc
  • Bùi Thế Huân
    Phó Tổng Giám đốc
  • Đào Ngọc Bình
    Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ