Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (HFB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên quốc tế
  Ho Chi Minh City Ferry Bridge Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trụ sở chính
  132 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TP HCM
 • Điện thoại
  028 38.533.496 - 028 38.533.490
 • Fax
  028 38.533.495
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Minh Trung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Hữu Châu
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trịnh Văn Khâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Bảo Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Thị Hồng Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Mạnh Thư
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thái Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quang Huy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Hữu Châu
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Tiến Đạt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Minh Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Nga Phương
  Kế toán trưởng
 • Lê Hữu Châu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ