Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề
 • Tên quốc tế
  Higher Educational And Vocational Book Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HEVOBCO JSC
 • Trụ sở chính
  25 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại
  2488256547
 • Fax
  43.9726137
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Nam Phóng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Quang Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Gia Trí
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Trọng Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thanh Thủy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Bá Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Gia Trí
  Tổng Giám đốc
 • Trần Trọng Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Quang Dũng
  Kế toán trưởng
 • Lê Quang Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ