Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (HES: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Hanoi Entertainment Services Corporation
 • Viết tắt
  HASECO.,CORP
 • Trụ sở chính
  Số 614, đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 37184193 - 37184222
 • Fax
  024 37184190
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Dịch vụ vui chơi giải trí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Xuân Nam
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đoàn Anh Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Mạnh Tường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Văn Thị Cẩm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Trí
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trường Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Vân
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Văn Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nghiêm Thị Hồng Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Nhạn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Quang Tuyên
  Kế toán trưởng
 • Nghiêm Thị Hồng Hạnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ