Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế
 • Tên quốc tế
  Hue Urban Environment and Public Works Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HEPCO
 • Trụ sở chính
  Số 46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại
  0254 3823 896 - 0254 3848 242
 • Fax
  0254 3848 075
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hồng Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Rin
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Trung Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Thị Huệ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Trọng Thuận
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Thị Lan Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hồng Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Trần Quốc Khánh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Trung Khánh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hữu Ân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Thị Huệ
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hồng Sơn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ