Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP (HEJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP
 • Tên quốc tế
  Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation-Jsc
 • Viết tắt
  HEC CORP
 • Trụ sở chính
  Số 2, ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Phương Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  0243 8522 331
 • Fax
  0243 5632 169
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Võ Văn Lung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Lâm
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Chí Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Ngọc Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Lê
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đoàn Thị Minh Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tăng Thành Long
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Lâm
  Tổng Giám đốc
 • Lê Mạnh Hiệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Như Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Văn Lung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Kim Yến
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Ngọc Lâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ