Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (HEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

  • Tên pháp định
    Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II
  • Tên quốc tế
    Hydraulic Engineering Consultant Corporation II
  • Viết tắt
    HECII
  • Trụ sở chính
    Số 169 Trần Quốc Thảo, P.9, Q.3, TP.Hồ Chí Minh
  • Điện thoại
    028 3931 6753
  • Fax
    028 3931 6958
  • Website

CHI TIẾT

  • Thành viên của TTGD
    UPCOM Index
  • Lĩnh vực
    Xây dựng & Vật liệu
  • Ngành
    Công trình xây dựng
  • Số chi nhánh
    0
  • Số nhân viên
    0

BAN LÃNH ĐẠO

  • Tên
    Chức vụ
  • Bùi Hữu Quỳnh
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Văn Tiến
    Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Đức Chiến
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Ngô Thu Hương
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Trần Văn Hiển
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Phạm Hải Sơn
    Trưởng Ban Kiểm soát
  • Quản Xuân Bình
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Phạm Ngọc Quỳnh Lam
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Bùi Hữu Quỳnh
    Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Văn Tiến
    Phó Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Tiến Đạt
    Phó Tổng Giám đốc
  • Trần Văn Hiển
    Phó Tổng Giám đốc
  • Đào Văn Nam
    Phó Tổng Giám đốc
  • Ngô Thu Hương
    Kế toán trưởng
  • Ngô Thu Hương
    Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ