Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương (HDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương
 • Tên quốc tế
  Hai Duong Water Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HADUWACO
 • Trụ sở chính
  Số 10, Đường Hồng Quang, P.Quang Trung, Tp.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại
  (0220) 384 0380 - 385 9104
 • Fax
  (0220) 384 0393 - 385 9010
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Mạnh Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Phụng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Mận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Khanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Minh Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thanh Ngân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Quỳnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quốc Khanh
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Minh Cường
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Doanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Phụng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hương
  Kế toán trưởng
 • Vũ Mạnh Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ