Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (HDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
 • Tên quốc tế
  HaTinh Pharmaceutical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HADIPHAR
 • Trụ sở chính
  số 167 Đường Hà Huy Tập, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 • Điện thoại
  2393858115
 • Fax
  393856821
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Hồng Phúc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đăng Phát
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Văn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quốc Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Đức Nhân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Bích Xuân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Hoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Sỹ Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Quốc Khánh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đăng Phát
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Vũ Kỳ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Đức Nhân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đăng Phát
  Kế toán trưởng
 • Lê Quốc Khánh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ