Công ty Cổ phần Dệt - May Huế (HDM: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dệt - May Huế
 • Tên quốc tế
  Hue Textile Garment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HUEGATEX
 • Trụ sở chính
  122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại
  0234.3864.337
 • Fax
  0234.3864.338
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Bá Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Ngọc Lan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Định
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồ Nam Phong
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Vân Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Phong
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Ngọc Lan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Tý
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Bích Thuỷ
  Kế toán trưởng
 • Lê Thị Bích Thủy
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Tiến Hậu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ