Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Tên quốc tế
  Ha Do Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HADOCO., JSC
 • Trụ sở chính
  Số 8 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 38.31.03.47
 • Fax
  024 38.35.55.26
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trọng Thông
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Xuân Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Hữu Khanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chế Đình Tương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tô
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Bình
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Trọng Khiêm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Chử Thị Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Đông
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trọng Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Chu Tuấn Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Hồng Hiếu
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Trọng Minh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ