Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu
 • Tên quốc tế
  Ba Ria – Vung Tau House Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Hodeco
 • Trụ sở chính
  Tầng 3, tòa nhà HODECO PLAZA, 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu
 • Điện thoại
  +84-(0)64-385.62.74
 • Fax
  +84-(0)64-385.62.05
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đoàn Hữu Thuận
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đoàn Hữu Hà Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Thiên Trúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Yostinus Tomi Aryanto
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Thịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quốc Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Viết Liên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Diên Tiếu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Chung Kiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Văn Thắng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Viết Liên
  Tổng Giám đốc
 • Đoàn Hữu Hà Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Thịnh
  Kế toán trưởng
 • Lê Viết Liên
  Giám đốc Kinh doanh
 • Lê Viết Liên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ