Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên quốc tế
  Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank
 • Viết tắt
  HDBank
 • Trụ sở chính
  Số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
 • Điện thoại
  028 6291 5916
 • Fax
  028 6291 5901
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Ngân hàng
 • Ngành
  Ngân hàng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Thị Băng Tâm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lưu Đức Khánh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Phương Thảo
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Đô
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lim Peng Khoon
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chu Việt Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Đặng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Duy Tường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Phụng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Tích
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Đặng
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thanh Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quốc Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thành Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hoài Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thái Hòa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Đẩu
  Giám đốc Tài chính
 • Hồ Đặng Hoàng Quyên
  Kế toán trưởng
 • Trần Hoài Nam
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ