Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà HUD2 (HD2: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà HUD2
 • Tên quốc tế
  Housing Development Investment Joint Stock Company HUD2
 • Viết tắt
  HUD 2
 • Trụ sở chính
  Số 777, Đường Giải Phòng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  02436686575
 • Fax
  02436646321
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Văn Thanh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Ngô Việt Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Lệ Hằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Chiến Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Ước
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Vinh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thu Mai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Quang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thế Ước
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Ngô Việt Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Lưu Kiên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Vinh
  Kế toán trưởng
 • Ngô Văn Thanh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ