Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (HCI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Hanoi Construction Investment Joint stock Company
 • Viết tắt
  HANCIC
 • Trụ sở chính
  76 Đường An Dương – Phường Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3716 5603/ 3 716 8486
 • Fax
  024 38.29.23.91
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Viết Trường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phùng Minh Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Trọng Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thùy Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Mạnh Quyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trung Thành
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thu Liên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tạ Xuân Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Mạnh Quyền
  Tổng Giám đốc
 • Trần Trọng Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thùy Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hồng Hà
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Viết Trường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ