Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình (HBW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình
 • Tên quốc tế
  Hoa Binh Clear Water Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HB Water
 • Trụ sở chính
  Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
 • Điện thoại
  0218 3885 912
 • Fax
  2183885906
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Anh Việt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hoa
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Minh Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Đức Thiện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Huy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đào Thị Chi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Duy Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Đinh Đức Thiện
  Phó Tổng Giám đốc
 • Diệp Quang Huy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hoa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ