Công ty cổ phần HBI (HBI: OTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần HBI
 • Tên quốc tế
  HBI joint stock company
 • Viết tắt
  HBI
 • Trụ sở chính
  203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 .3557.8093
 • Fax
  024 .3858.5392
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hồng Ngọc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Cao Thị Hồng Lê
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trường Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Thúy Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Thị Ngân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Việt Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hồng Ngọc
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy Hoàng
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ