Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh
 • Tên quốc tế
  Ha Tinh Book And Equiptment Education Joint Stock COmpany
 • Viết tắt
  HTBEECO
 • Trụ sở chính
  Số 58 Phan Đình Phùng – P Nam Hà -TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại
  0393.897799; 0393.884488
 • Fax
  0393.892839
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Quốc Hồng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đồng Văn Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thu Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hồng Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Anh Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Yến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đào Thị Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thu Hà
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Thị Nga
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ