Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

  • Tên pháp định
    Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh
  • Tên quốc tế
    Ha Tinh Book And Equiptment Education Joint Stock COmpany
  • Viết tắt
    HTBEECO
  • Trụ sở chính
    Số 58 Phan Đình Phùng – P Nam Hà -TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
  • Điện thoại
    0393.897799; 0393.884488
  • Fax
    0393.892839
  • Website

CHI TIẾT

  • Thành viên của TTGD
     
  • Lĩnh vực
    Phương tiện truyền thông
  • Ngành
    Hoạt động xuất bản
  • Số chi nhánh
    0
  • Số nhân viên
    0

BAN LÃNH ĐẠO

  • Tên
    Chức vụ
  • Đồng Văn Hùng
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Trần Thị Thu Hà
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Thị Hồng Vân
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Lê Anh Quân
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Thị Yến
    Trưởng Ban Kiểm soát
  • Đào Thị Thủy
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Nguyễn Thị Lan
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Trần Thị Thu Hà
    Tổng Giám đốc
  • Hồ Thị Nga
    Phó Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Thị Thu Hằng
    Phó Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Thị Thu Hằng
    Kế toán trưởng
  • Nguyễn Thị Thu Hằng
    Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ