Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (HAP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO
 • Tên quốc tế
  HAPACO Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HAPACO
 • Trụ sở chính
  Tầng 3 số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong. phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Điện thoại
  2253556002
 • Fax
  2253556008
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Giấy
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Dương Hiền
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Xuân Thủy
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Hậu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Như Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Xuân Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Xuân Thịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phí Trọng Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Toàn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Mỹ Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Đức Phiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Xuân Thủy
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Ba
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hưởng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Xuân Thịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Hậu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Hiến
  Giám đốc Tài chính
 • Vũ Thị Hiến
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ