Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (HAN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Hanoi Construction Corporation - JSC
 • Viết tắt
  Hancorp
 • Trụ sở chính
  Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  (84 4) 3943 9063
 • Fax
  2439439521
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Xây dựng, chế tạo nhà ở
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Xuân Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đậu Văn Diện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đỗ Quý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Công Thụy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Võ Thị Thu Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Mạnh Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đậu Văn Diện
  Tổng Giám đốc
 • Đào Xuân Hồng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Ngọc Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Trung Huấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đỗ Quý
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Cương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Ngọc Quang
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ