Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HAI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I
 • Tên quốc tế
  H.A.I Agrochem Join Stock Company
 • Viết tắt
  H.A.I JSC
 • Trụ sở chính
  28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  02838244975
 • Fax
  02838221484
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Hải Huyền
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Huy
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Quách Thành Đồng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Sắc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thành Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Thu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bình Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Chí Giang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thu Cúc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thế Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Quách Thành Đồng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Công
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Văn Thu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Huỳnh Đăng
  Giám đốc Tài chính
 • Phạm Thanh Vương
  Kế toán trưởng
 • Quách Thành Đồng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ