Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An
 • Tên quốc tế
  Hai An Transport And Stevedoring Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An
 • Trụ sở chính
  Tầng 7, Số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại
  02439877515
 • Fax
  84-439444022
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Ngọc Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Hải Yến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thanh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Tuấn Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Tú
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thơm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Lộc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thanh Hải
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Hồng Nhung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Hồng Nhung
  Kế toán trưởng
 • Phạm Thị Hồng Nhung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ