Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
 • Tên quốc tế
  HAGL Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HAGL
 • Trụ sở chính
  15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai
 • Điện thoại
  593820288
 • Fax
  593820007
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đoàn Nguyên Đức
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Mỹ Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Trường Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Huyền Lan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Nguyên Thu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thanh Thủ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Trần Thùy Trang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tấn Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Trường Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Thị Kim Chi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Nguyên Thu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Hoàng Bắc
  Kế toán trưởng
 • Võ Trường Sơn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ