Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
 • Tên quốc tế
  Ha Noi - Hai Duong Beer Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HAD
 • Trụ sở chính
  Phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
 • Điện thoại
  +84-(0)320-385.23.19
 • Fax
  +84-(0)320-385.98.35
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất bia
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vương Toàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Huy Loãn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Von Ga
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đặng Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Thị Thùy Dương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Minh Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Huy Loãn
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Xuân Xanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Vân Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thị Minh Duyệt
  Kế toán trưởng
 • Trần Huy Loãn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ