Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (GVT: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
 • Tên quốc tế
  VietTri Paper Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VIPACO
 • Trụ sở chính
  Đường Sông Thao, Phường Bến Gót, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại
  0210 3862 761
 • Fax
  0210 3862 754
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Giấy
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Hiện
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Văn Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Minh Loan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Ngọc Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Nam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Cao Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Trung Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Hiện
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Văn Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Minh Loan
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Hiện
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ