Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (GVR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần
 • Tên quốc tế
  Vietnam Rubber Group Limited
 • Viết tắt
  Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần
 • Trụ sở chính
  Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  02839325234
 • Fax
  02839327341
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất thông thường
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Ngọc Thuận
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hay
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đức Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Văn Khương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Văn Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Khắc Thăng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Giang Hoa Vũ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Khắc Chung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Văn Bảo
  Tổng Giám đốc
 • Trương Minh Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thanh Tú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Công Kha
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tiến Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thái Bình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ