Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Saigon Traffic Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn
 • Trụ sở chính
  Số 132 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 385 58649
 • Fax
  028 385 58649
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Minh Khiêm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Minh Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Anh Giao
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Đức
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Ngọc Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thống Nhất
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Anh Giao
  Tổng Giám đốc
 • Phan Minh Hải Lăng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Anh Tú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoàng Thái
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Văn Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Tú Trinh
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Anh Giao
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ