Công ty Cổ phần Trà Rồng Vàng (GTC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Trà Rồng Vàng
 • Tên quốc tế
  Golden Dragon Tea Joint Stock Company
 • Viết tắt
  GODRATCO
 • Trụ sở chính
  280A Trần Phú, P.Lộc Sơn, Tp.Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại
  (0633) 863746
 • Fax
  (0633) 862237
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Hồng Nhân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Lưu Thật
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyyễn Tiến Nông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Thị Hiền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Kim Phượng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Vũ Họa Mi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Hồng Nhân
  Tổng Giám đốc
 • Nguyyễn Tiến Nông
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Anh
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ