Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế (GSP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế
 • Tên quốc tế
  international gas product shipping joint stock company
 • Viết tắt
  GAS SHIPPING JSC
 • Trụ sở chính
  Lầu 9, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 22 20 53 88
 • Fax
  028 22 20 53 66
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Gas
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Tài Cương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Trúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duyên Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Phương Nga
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Dân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Sương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Thị Thanh Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Duyên Hiếu
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Cảnh Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Đức Hùng
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Đức Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ