Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn
 • Tên quốc tế
  Huong Son Hydro Power Joint Stock Company
 • Viết tắt
  GSM
 • Trụ sở chính
  Km70, Quốc Lộ 8A, xã Kim Sơn 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại
  03.93.876.017
 • Fax
  0393.876.017
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thanh Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Hữu Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Thái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Chí Thiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Kim Thoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Văn Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Đức Tao
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Tiến Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Văn Thế
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Huy Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hiệp
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ