Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai (GND: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai
 • Tên quốc tế
  Dong Nai Brick And Tile Corporation
 • Viết tắt
  TUILDONAI
 • Trụ sở chính
  119 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3822 8124
 • Fax
  028 3824 2493
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đức Hoàng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Chiêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Đình Thanh Thuyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Đức
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Hồng Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Hữu Thăng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Hoàng
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Hữu Thăng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Quang Tuyến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thanh Trà
  Kế toán trưởng
 • Bùi Thị Chiêm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ