Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân
 • Tên quốc tế
  My Xuan Brick Tile Pottery and Construction Ioint Stock Company
 • Viết tắt
  GMX
 • Trụ sở chính
  Khu phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
 • Điện thoại
  0254 3876 770
 • Fax
  02543894168
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lưu Ngọc Thanh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Dư Quốc Trung
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Thành Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Hoàng An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Thái
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Hương Duyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Hậu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hiếu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Cảnh
  Kế toán trưởng
 • Lưu Thị Mai
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ