Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân
 • Tên quốc tế
  My Xuan Brick Tile Pottery and Construction Ioint Stock Company
 • Viết tắt
  GMX
 • Trụ sở chính
  Ấp Suối Nhum, xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Điện thoại
  0643.893.150 - 0643.876.770
 • Fax
  0643.894.168
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lưu Ngọc Thanh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Dư Quốc Trung
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thành Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Đô
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Thái
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Trần Lực
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Đình Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lưu Ngọc Thanh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hiếu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Cảnh
  Kế toán trưởng
 • Phạm Thị Hương Duyên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ