Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (GLW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai
 • Tên quốc tế
  Gia Lai Water Supply Sewerange Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Gia Lai Water
 • Trụ sở chính
  Số 02 Trần Hưng Đạo, Phường Hội Thương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại
  2693824094
 • Fax
  02693824094
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Thành
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Hoành Thiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Châu Ngọc Trọng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Thị Xuân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Thanh Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Quỳnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Thành
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Xuân Hào
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Trọng Đạt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Hoành Thiên
  Giám đốc Tài chính
 • Vũ Hoành Thiên
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Vĩnh Bình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ