Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh (GKM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh
 • Tên quốc tế
  Khang Minh Brick Joint stock company
 • Viết tắt
  KMC
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, Tp.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại
  024 22207171
 • Fax
  024 22207181
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Việt Lê
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Hoài An
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tiếm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hải Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Sĩ Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Bắc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thu Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Hoài An
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Sĩ Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tiếm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Hạnh Phúc
  Kế toán trưởng
 • Lê Hoài An
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ