Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
 • Tên quốc tế
  Gia Lai Hydropower Joint Stock Company
 • Viết tắt
  GHC
 • Trụ sở chính
  114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku , tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại
  +84-(0)59-383.00.13
 • Fax
  +84-(0)59-383.00.13
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hà Quốc Kiệt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Trọng Quý Châu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Châu Hiếu Thiện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Nguyên Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đình Lợi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hàn Phi Hải
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Xuân Bỉnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Kiều Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Vinh Thanh
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Quí Tri Thức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thị Tuyết Điệp
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Điều
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ