Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (GGG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
 • Tên quốc tế
  GiaiPhong Motor Joint Stock Company
 • Viết tắt
  GMC JSC
 • Trụ sở chính
  Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang
 • Điện thoại
  (0219)3882204
 • Fax
  (0219)3882121
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Ôtô & linh kiện phụ tùng
 • Ngành
  Ôtô
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Cương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Nguyên Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Kỳ Xuân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thu Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Thị Ngân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Minh Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Lan Hồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Cương
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Kim Thảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Quốc Khánh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Nguyên Hoàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Thị Ngân
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ