Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
 • Tên quốc tế
  Gia Dinh Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  GIA DINH WASUCO JSC
 • Trụ sở chính
  2 Bis Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  +84-(0)8-38.41.26.54
 • Fax
  +84-(0)8-38.41.85.24
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn An
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Sử
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Vang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Quỳnh Nga
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Nguyễn Thiên Kim
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lục Chánh Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Việt Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Diễn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Bá Mấy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Trần Vệ Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Long Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Trọng Thuần
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Văn Hùng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Quốc Thái
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ