Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
 • Tên quốc tế
  Gia Dinh Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  GIA DINH WASUCO JSC
 • Trụ sở chính
  2Bis Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  (08) 38 412 654
 • Fax
  (08) 38 418 524
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn An
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Ngọc Luyến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lục Chánh Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Đắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Sử
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Quỳnh Diệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Nguyên Thiên Kim
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thạch Dương Kim An
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Diễn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Đắng
  Tổng Giám đốc
 • Lê Trọng Thuần
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Long Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Văn Hùng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Quốc Thái
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ