Công ty cổ phần Petec Bình Định (GCB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Petec Bình Định
 • Tên quốc tế
  Petec Binh Dinh Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Petec Bidico
 • Trụ sở chính
  389 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
 • Điện thoại
  056.3 822233
 • Fax
  056.3 823863
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Huỳnh Đức Trường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Phát
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Khoa Mỹ Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Duy Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Ánh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Phàn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Anh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trọng Phát
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Khoa Mỹ Linh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lương Duy Vân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Khổng Thị Hà
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Khoa Mỹ Linh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ