Tổng công ty 36 - CTCP (G36: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng công ty 36 - CTCP
 • Tên quốc tế
  36 Corporation
 • Viết tắt
  Tổng công ty 36
 • Trụ sở chính
  Số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  0243533 2471
 • Fax
  0243533 2472
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đăng Giáp
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đăng Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thanh Thế
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đăng Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Lanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Phương Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Mạnh Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đăng Giáp
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đăng Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Lợi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đăng Thuận
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Xuân Sắc
  Kế toán trưởng
 • Đặng Thanh Thế
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ