Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
 • Tên quốc tế
  FPT Securities Joint Stock Company
 • Viết tắt
  FPTS
 • Trụ sở chính
  Số 52, Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3773 7070
 • Fax
  024 3773 9058
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Điệp Tùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Shuzo Shikata
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Sơn Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Khắc Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Eiichiro So
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Điệp Tùng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  Kế toán trưởng
 • Trịnh Thanh Hằng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ