Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Yuanta Securities Vietnam Joint Stock Company
 • Viết tắt
  YSVN
 • Trụ sở chính
  Tầng 4, tòa nhà Saigon Center, số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghế, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  0650 3832 614/ 3832 615
 • Fax
  0650 3832 616
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Minh Tâm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Kuo Frank Feng Hsiang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tan Pei San
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ong Cheow Kheng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Chang Linh Lang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Nhật Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Minh Tâm
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Công Nguyên Vũ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Đình Vinh
  Kế toán trưởng
 • Huỳnh Nhật Hưng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ