Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (FRM: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Saigon Forestry Import - Export Jointstock Company
 • Viết tắt
  Lâm nghiệp Sài Gòn
 • Trụ sở chính
  Số 8 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  (028) 3510 8880
 • Fax
  (028) 3843 1335
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Chế phẩm từ gỗ
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Tạ Văn Quyền
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Việt Thắng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Tuyết Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Thuyết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Quang Tường Thụy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nghiêm Văn Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lâm Tùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Bá Thọ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hà Lộc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Minh Thuyết
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Văn Chiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Toản
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lưu Thị Thanh Tâm
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Văn Chiến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ