Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam (FRC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam
 • Tên quốc tế
  Forest Products Export Joint – Stock Company Of Quang Nam
 • Viết tắt
  Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam
 • Trụ sở chính
  Khối Phố Câu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại
  0510 3843 668
 • Fax
  0510 3843 619
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Chế phẩm từ gỗ
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thủy Nguyên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lưu Tiến Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Quảng Thanh Bình
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Công Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Tuấn Nguyên Khương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Thiên Nga
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Song
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ