Công ty Cổ phần FPT (FPT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần FPT
 • Tên quốc tế
  FPT Corporation
 • Viết tắt
  FPT Corp.
 • Trụ sở chính
  Số 17 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
 • Điện thoại
  2473007300
 • Fax
  2437687410
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Dịch vụ máy tính
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Gia Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Quang Ngọc
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Cao Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dan E Khoo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tomokazu Hamaguchi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Jean Charles Belliol
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Song Lai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Thắng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Kim Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Khải Hoàn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thế Quốc Uy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Quang Ngọc
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Khoa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Việt Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Cao Bảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Hữu Chiến
  Kế toán trưởng
 • Bùi Nguyễn Phương Châu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ