Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
 • Tên quốc tế
  Sao Ta Foods Joint Stock Company
 • Viết tắt
  FIMEX VN
 • Trụ sở chính
  Km 2132 Quốc lộ 1A, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 • Điện thoại
  (0299) 3822201
 • Fax
  (0299) 3822122
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Quốc Lực
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Trà My
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tô Minh Chẳng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hoàng Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Kiết Tường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Nguyên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Triệu Tương Long
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Hoàng Việt
  Tổng Giám đốc
 • Dương Ngọc Kim
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Thanh Vũ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Văn Thới
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mã Ích Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tô Minh Chẳng
  Kế toán trưởng
 • Tô Minh Chẳng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ